Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

"Design-Build" metoda izvajanja investicijskih projektov.

Design-Build” je način organizacije investicijskih projektov, ki se v zadnjem času vse bolj uveljavlja tudi v Evropi. Največkrat je ta želja izražena pri javnih naročnikih, ki tako želijo prihraniti čas in zmanjšati stroške.

Pri metodi Design-Build za metodo kjer je celoten proces projektiranja in gradnje prevzame en pogodbeni partner. Ta pogodbeni partner prevzame nase vsa tveganja v povezavi s projektiranjem in izgradnjo ter navadno tudi tveganja povezana s pridobivanjem potrebnih upravnih dovoljenj (gradbeno dovoljenje in uporabno dovoljenje).

V Sloveniji se ta metoda praviloma še ne uporablja. Največkrat naročniki svoj investicijski projekt vodijo op metodi imenovani »design-bid-build«. Kjer naročnik naroči projektantskemu podjetju projektno dokumentacijo (načrte), nato pa na podlagi javnega naročila ali razpisa pridobi glavnega izvajalca gradbenih del.

Organigrama obeh metod sta prikazana v spodnji sliki.

Prednosti modela "Design-Build" so predvsem v hitrejši gradnji. Rok gradnje se tako lahko skrajša tudi do 30%. Občutno se zmanjša tudi strošek gradnje, saj se po znanih podatkih ti znižajo lahko tudi za več kot 10% vrednosti.

Kaj pa kvaliteta?

Kot pri vseh investicijskih projektih je še posebej pri tej metodi pomembno, da naročnik obvladuje projekt, kar pomeni, da točno ve katere cilje želi pri projektu doseči. Predvsem je tu mišljeno cilje glede kvalitete. Zato je zelo pomembno, da naročnik pred izborom izvajalca po metodi Design-Build natančno opiše vse tehnične lastnosti željenega objekta ter, da v fazi gradnje kontrolira doseganje teh lastnosti z usposobljenim kadrom. To v tujini opravljajo specializirane inženring podjetja.