Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Otvoritev pokritega balinišča v Vrtojbi

Podjetje Lean.ing d.o.o. in vodja nadzora Simon Klaut smo dne 9.5.2019 prisostvovali otvoritvi pokritega balinišča v Vrtojbi katerega smo nadzirali. Objekt je izvajalo podjetje Zides d.o.o. iz Vipave. Za projektno dokumentacijo pa je poskrbelo podjetje Stolp d.o.o. iz Nove Gorice pod vodstvom vodje projektiranja g. Kosta Jurkas. Cilj investicije je bil postaviti novo balinišče in konstrukcijo iz lepljenih lesenih nosilcev. Vsekakor je cilj več kot uspel, kar je razvidno iz zadovoljstva naročnika in uporabnikov.

V podjetju Lean.ing d.o.o. smo ves čas skrbeli za to, da je bila kvaliteta na prvem mestu.

V nadaljevanju podajamo slike poteka gradnje in otvoritve.

Slika 1: Demontaža obstoječe strešne konstrukcije

demontaža obstoječe kritine

Slika 2: Rušitvena dela

Slika 3: Rušitvena dela

Slika 4: začetek montaže lesenih lepljencev

Slika 5: montaža lesenih lepljencev

Slika 6: montaža lesenih lepljencev

Slika 7: montaža kritine

Slika 8: vgradnja oblog

Slika 9: pogled s strani

Slika 10: pogled notranjosti

Slika 11: priprave na otvoritev

Slika 12: Pozdrav župana

Slika 12: Balinajmo....

Slika 12: Zadovoljni uporabniki objekta