Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Ali lahko gradimo cenejša stanovanja? Primer dobre prakse iz Španije.

Demografske spremembe, urbanizacija in večanje števila prebivalcev mest bodo stanovanjsko problematiko povečale povsod po svetu. V prihodnosti naj bi tako primanjkovalo veliko število cenovno primernih in kvalitetnih stanovanj. Skladno s tem povpraševanjem lahko torej pričakujemo, da bodo cene stanovanj višje. Veliko povpraševanje in visoka cena je tako velik izziv vsem ponudnikom stanovanj oz. gradbenim podjetjem kako ponuditi na trgu cenejša stanovanja za boljšo kvaliteto. Na visoko ceno stanovanj vsekakor vpliva razkorak med ponudbo in povpraševanjem, visoka cena komunalnega opremljanja zemljišč, pomanjkanja za gradnjo primernih zemljišč in zapleteni ter dolgotrajni upravni postopki. Največji strošek izgradnje stanovanj pa vsekakor predstavlja cena gradnje. Temu strošku bi se po mojem mnenju morali posvetiti vsi deležniki izvajanja investicije, še najbolj pa investitorji kot so npr. Stanovanjski sklad RS in ostali občinski Stanovanjski skladi. Stanovanjski sklad RS ima v svojem programu plan so-investiranja v gradnjo stanovanjskih enot z lokalnimi stanovanjskimi skladi. V tem programu priznava najvišjo ceno gradnje na površino m2 v višini 890 €/m2 brez DDV, kar je v primerjavi z ceno gradnjo v tujini visoka vrednost. V našem okolju velja prepričanje, da so za tako ceno kriva gradbena podjetja in njihovi preveliki apetiti. Vendar sam menim, da temu ni tako. To dokazuje tudi vpogled v poslovne izide največjih gradbenih podjetij v Sloveniji, kjer lahko vidimo, da vsa največja gradbena podjetja poslujejo z minimalnimi dobički. Čemu so torej cene gradnje stanovanj tako visoke?

Sam menim, da je to predvsem posledica slabo definiranih želja naročnika, slabo in premalo premišljenih ter optimiziranih načrtov, nizke produktivnosti gradbenih podjetij in še bi lahko našteval….Žalostno, da na koncu nihče ni na »dobrem«. Naročnik in gradbeno podjetje dosegata nizke donose, uporabnik kupi drago stanovanje, ki ni trajnostno in slabe kvalitete….ali je tu prostor za »disrupcijo«?

Lep primer disrupcije v tujini je podjetje Barcelona Housing Systems, ki gradi stanovanja za vrednost, ki je nižja od 400 €/m2. Stanovanja, ki jih gradi Barcelona Housing Systems so kvalitetno izvedena in nizkoogljična, objekt je končan v 20% krajšem času kot običajni objekti na trgu. Barcelona Housing Sytems so svoj način gradnje najprej preizkusili seveda v bližini Barcelone, kjer so zgradili okoli 10.000 stanovanjskih enot. Po še nekaterih uspešnih projektih v Španiji sedaj izvajajo projekte v ZDA, Rusiji, Češki in celo na Kitajskem. In kje je formula uspeha?

Barcelona housing System so kot svoj ključni produkt opredelili štiri nadstropni stanovanjski objekt, ki se vedno ponavlja. Na ta način so optimizirali načrte ter tehnologijo prilagodili tako, da so vsi sestavni deli modularni ter izdelani v tovarni. Moduli so tudi tako izdelani, da se z lahkoto zložijo v ladijske kontejnerje.

Barcelona housing systems sestavijo stanovanjski objekt vedno iz enakih modulov. To so temelji, stopnice in balkoni, vertikalne stene z že vgrajenimi instalacijami, ploščami, streho s fotovoltaičnimi paneli.

Ključ do nizke cene in hitre gradnje se skriva v modularni gradnji, optimizaciji tlorisov in materialov ter ekonomiji obsega izgradnje stanovanj in seveda uporabe inženirskega znanja z uporabo »lean construction« poslovnega modela.