Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Katerra. Start-up gradbeno podjetje, ki bo spremenilo gradbeno panogo!

Navadno se na prvih mestih lestvic najuspešnejših in hitro rastočih start-up podjetij znajdejo podjetja, ki so s področja IT panoge oziroma povzročijo disrupcijo v posameznih panogah (Airbnb, Uber, WeWork, Netflix,..). Vendar temu ni več tako. Leta 2015 je v Silicijevi dolini serijski ustanovitelj startup podjetij s področja IT Michel Marks ustanovil gradbeno podjetje Katerra, katero ima za poslanstvo, da bo kupcem zagotovilo cenejše objekte v krajšem času in z boljšo kvaliteto. Startup Katerra je od leta svoje ustanovitve pred tremi leti zrasla na vrednost 3 milijarde dolarjev. Katerra je bila v letu 2017 uvrščena na 28 mesto seznama najuspešnejših startup podjetij s celega sveta. Pred Katerro so na tej lestvici bila uvrščena podjetja kot so Uber, Airbnb, WeWork,…


V letu 2018 je v startup investiral sklad tveganega kapitala Soft Bank v vrednosti 900 milijonev dolarjev in podjetju omogočil, da zgradi tri nove tovarne za proizvodnjo lesenih prefabrikatov. In kje je skrivnost podjetja Katerra, ki obljublja disrupcijo v gradbeni panogi? Poslovni model podjetja Katerra je popolnoma vertikalna integracija, kar pomeni, da obvladuje proizvod od začetka – posekanega drevesa do izročitve ključa objekta naročniku. Tak model celostne storitve podjetju omogoča nižje cene in hitrejšo izvedbo.


Poslovni model pa v celoti temelji na kvalitetnih lastnih inženirjih in arhitektih, ki zelo natančno načrtujejo vsak detajl objekta s pomočjo BIM IT orodij. Lahko bi rekli, da je celotna pot izdelave objekta avtomatizirana, saj podjetje v tovarni izdela celoten objekt in ga na lokaciji samo sestavi. To pomeni, da tako zmanjša napake, ki se navadno dogajajo na gradbišču ter optimizira potek izgradnje objekta, poveča kontrolo kvalitete, avtomatizira in standardizira procese.


Konkurenčna prednost podjetja Katerra je tudi, da njihovi inženirji in arhitekti veliko delajo z naročnikom in tako optimizirajo tlorise, fasade. Kot sestavne dele objekta pa vgradijo standardizirane dele fasade, sten, plošč. S tako planiranimi procesi in storitvami pa kupcu nudijo kvalitetnejše objekte za nižjo ceno, ki so zgrajeni v krajšem času, kar je tudi cilj vsakega kupca.


Ali bo podjetje Katerra res povzročilo disrupcijo v gradbeni panogi še ni jasno vendar hira rast podjetja daje odgovore na nizko produktivnost v gradbeništvu in na pot, ki bi lahko pripeljala do boljših rešitev za vse deležnike gradnje objekta. Zanimivo pa je vprašanje ali lahko tudi v Sloveniji razvijemo podjetje, ki bo imelo globalno konkurenčno prednost z inovativnim poslovnim modelom…..