Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

NIZEK DONOS V GRADBENIŠTVU JE POSLEDICA NIZKE PRODUKTIVNOSTI V PANOGI

Gradbena panoga obsega dobršen del svetovnega BDP-ja. Po poročanju McKinsley Global Instituta naj bi obsegala 13% svetovnega BDP-ja in generirala 10 trilijonov €. V prihodnjih letih je pričakovati še višanje prihodkov panoge zaradi večjih infrastrukturnih projektov po celem svetu, predvsem pa na Kitajskem. Donosi v gradbeni panogi pa so veliko nižji od ostalih panog. Kot lahko vidimo spodnji v preglednici so ti le 4,4% medtem ko so npr. v farmaciji celo 19,8%.
Razlogi za tako nizke donose v gradbeni panogi so številni. Strokovnjaki McKinsley Global Institu največ razlogov za nizke donose pripisujejo katastrofalni produktivnosti v gradbeni panogi. Produktivnost v gradbeni panogi naj bi se v zadnjih 20 letih povečala le za 1%. V proizvodnji naj bi se v tem času produktivnost povečala za 15 krat.


Nizki donosi v panogi so posledica zelo regulirane panoge – predvsem z zakonodajo in velikimi cikli naročil s strani javnega sektorja. Razlogi so tudi na strani zastarelih poslovnih modelov, zastarelih pogodbenih razmerij med naročniki in izvajalci gradenj. Velikokrat na nizke donose vplivajo še neizkušenost naročnikov, ki se z velikimi investicijami soočajo le malokrat, slabih načrtov, nedefiniranih ciljih in željah naročnika, slabega projektnega vodenja tako s strani naročnika kakor izvajalca. Potrebno je opozoriti tudi na dejstvo, da v gradbeništvu skoraj ni prisotnih inovacij, digitalizacije in disrupcije kakor v drugih naprednejših panogah.


Prihodnost naj bi bila s pomočjo digitalizacije, uporabe novih materialov ter “lean construction” procesov bolj svetla. Produktivnost in posledično donosnost naj bi se v prihodnosti lahko povečala tudi za 60%.


Kot primer dobre prakse pri višanju produktivnosti lahko izpostavimo Belgijo, ki kljub višjim plačam v gradbeništvu v primerjavi z ostalimi državami viša tako produktivnost kot donosnost panoge. Temu je zelo pripomoglo dejstvo, da država sistematično vlaga v inovativnost v gradbeništvu. Belgija je svetovni voditelj pri betonskih pre-fabrikatih. Tako proizvedejo dobršen del objekta v tovarni (stene, balkone, urbano opremo, kopalnice, sanitarije). Uspešno pa v vse procese v gradbeništvu vpeljujejo lean načela izpeljana iz Toyotine ideologije »Toyota way« oziroma načela »lean production«.