Kontakt:

e-mail: vodenje.leaning@gmail.com

gsm: 051 325 446

LEAN.ING

NADZOR IN VODENJE INVESTICIJSKIH PROJEKTOV

STORITVE

VODENJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

Gradimo dolgoročna partnerstva

 • Investicijska dokumentacija - feasibility študija, DIIP, investicijski program,...

 • Projektna dokumentacija - IDP, DGD, PZI, PID,

 • Ocene vrednosti investicijskega projekta.

 • Spremljanje in kontrola,

 • Vodenje upravnih postopkov.

 •  nadzor nad gradnjo

 • tehnični pregled in uporabno dovoljenje

NADZOR NAD GRADNJO

v času, z razpoložljivimi sredstvi, v planirani kvaliteti

 • Uvedba izvajalca v delo.

 • Nadzor nad kvaliteto izvedbe gradbenih, obrtniških in instalacijskih del.

 • Pregled in potrjevanje količine izvedenih del - knjige obračunskih izmer.

 • Spremljanje projekta in poročanje naročniku o poteku del po parametrih: cena, roki, kvaliteta in drugo.

 • Sodelovanje pri tehničnem pregledu in pridobitvi uporabnega dovoljenja.

 • Sodelovanje pri primopredaji objekta naročniku.

OPTIMIZACIJA INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

optimizirana vrednost

 • Ocena vrednosti investicijskega projekta.

 • Natančen pregeld projektne dokumentacije - recenzija.

 • Priprava predlogov optimizacije z namenom nižjih stroškov in boljše kvalitete.

 • Implemetacija optimizacij v projektno dokumentacijo.

O NAS

lean.ing je podjetje z inženirskim zanjem obogateno s poznavanjem področja financ, urbanizma, in urbane ekonomije. Zaposleni v podjetju imamo bogate izkušnje z vodenjem in nadzorom velikih investicijskih projektov. Z sodobnimi metodami "lean construction" in novimi poslovnimi modeli naročniku zagotavljamo, da je investicijski projekt izveden z optimalnimi finančnimi sredstvi, v predvidenem roku in v planirani kvaliteti.

IMG_5181.JPG
Notranji hall.jpg
quality_clinics_102_clinica_h_02.jpg
ARCTUR.png
IMG_24-1619x1080.jpg
832bc1ae01c34c131bb3.jpeg
Pogled P2.jpg

INVESTICIJSKI PROJEKTI

osebne reference zaposlenih in podjetja

Eda center

lokacija: Nova Gorica, Slovenija

Investicijska vrednost: 40 mio €

Quality Clinics

Lokacija: Nova Gorica, Slovenija

Investicijska vrednost: 1,0 mio €

Zdravstveni dom Nova Gorica

lokacija: Nova Gorica, Slovenija

Investicijska vrednost: 8,0 mio €

Arctur HPPC Super PC

lokacija: Nova Gorica, Slovenija

Investicijska vrednost: 1,0 mio €

Plavalni bazen Nova Gorica

lokacija: Nova Gorica, Slovenija

Investicijska vrednost: 4,0 mio €

Vrtec Šempas

lokacija: Nova Gorica, Slovenija

Investicijska vrednost: 1,0 mio €

Vrtec Kojsko

lokacija: Kojsko, Slovenija

Investicijska vrednost: 1,0 mio €

Podjetje Carmec d.o.o.

lokacija: Miren, Slovenija

Investicijska vrednost: 0,5 mio €

Poslovni center Krožišče

lokacija: Nova Gorica, Slovenija

Investicijska vrednost: 4,0 mio €

Mala Hidroelektrarna Kneža

Location: Kneža, Slovenia

Investment value: 4,0 mio €

Odvodnik Nova Gorica

Location: Nova Gorica, Slovenia

Investment value: 2,3 mio €

Odelek za invalidno mladino Stara Gora - bolnišnica

Lokacija: Stara Gora, Slovenia

Investicijska vrednost: 3,5 mio €

Upravna stavba SENG

lokacija: Solkan, Slovenija

Investicijska vrednost: 3,0 mio €

IZC Perla - rekonstrukcija kuhinje in restavracije Mediteraneo

Lokacija: Nova Gorica
Vrednost: 5,5 mio €

Krožišče pri Bolnišnici Šempeter

Lokacija: Šempeter pri Gorici
investicijska vrednost: 0,3 mio €

NAROČNIKI

"Design-Build" metoda izvajanja investicijskih projektov.

March 21, 2020

Otvoritev pokritega balinišča v Vrtojbi

May 11, 2019

Ali lahko gradimo cenejša stanovanja? Primer dobre prakse iz Španije.

March 6, 2019

1/1
Please reload

©2018 by lean.ing. Proudly created with Wix.com

ARCTUR.png